Lascaux

Lascaux

Klik hier voor een tekst over de grotten van Lascaux.

* Zoek op internet naar de geschiedenis van de grotten van Lascaux.
* Vul daarna op de stippeltjes de juiste woorden in.

1 is een jaartal, 2 de naam van een hond, 3 is een windrichting en 4 de naam van een leraar.

geschiedenis-vmbo