King David Hotel

King David Hotel

Praktische opdracht voor 1 of 2 leerlingen.

1. Ga naar delpher.nl
2. Vul in bij Zoeken de tekst: koning david hotel
3. Klik op Krantenartikelen
4. Links kies je bij Periode de 20e eeuw
5. Vervolgens 1940-1949
6. Daarna het jaar 1946
7. Begin de zoektocht in kranten van 22-07-1946.

Schrijf een verslag over de bomaanslag op het King David Hotel en de aanslagplegers.
Verwerk daarin onder meer de vragen:
– wie pleegden de aanslag
– wie was de leider van de aanslagplegers
– waardoor is die leider later nog meer in het wereldnieuws gekomen
– waarom is de aanslag gepleegd
– waarom is de aanslag nou net in dit hotel gepleegd
– hoeveel mensen zijn gedood of gewond door de aanslag

Andere onderdelen van het verslag kun je zelf bedenken.

Het verslag moet niet een vraag-antwoord artikel worden, maar meer lijken op een brief aan een familielid. (minimaal 1 A4)

Noteer aan het eind de bronnen (welke kranten, welke websites etc.)

Lever het verslag uitgeprint in bij je geschiedenisdocent.

Extra info: hoe schrijf je een artikel?

geschiedenis-vmbo