Interview met Titus Valentinianus

Interview met Titus Valentinianus

Jij gaat een oude Romeinse soldaat interviewen. De vragen hoef je niet te bedenken, die staan hieronder. Je hebt het internet nodig om de antwoorden te vinden. De site die je hiervoor gebruikt is Dossier Valentinianus.

De vragen noteer je op een blad in Word. Je kunt dat doen met knippen (ctrl+c) en plakken (ctrl+v). De antwoorden typ je onder elke vraag, in je eigen stijl. Je mag met z’n tweeën werken. Stuur de pagina met vragen en antwoorden (+ de namen van de makers) naar je docent.


Vraag 1: U had gedacht dat u als soldaat altijd maar moest vechten, maar dat was niet zo
* Kunt u eens 5 werkjes of karweitjes noemen die u als soldaat moest doen?

Vraag 2: U was lange tijd gelegerd in een castrum, een legerplaats van steen.
* Kunt u eens beschrijven hoe zo’n castrum eruit zag?

Vraag 3: Wat kreeg u als soldaat te eten?

Vraag 4: Niet al het eten was in overvloed aanwezig, sommige etenswaren waren schaars.
* Kunt u een voorbeeld hiervan noemen?
* En kunt u ook aangeven waarom die etenswaren schaars waren?

Vraag 5: U had als Romeins soldaat een goede wapenuitrusting.
* Waaruit bestond uw wapenuitrusting?

Vraag 6: Ik denk dat u als soldaat heel veel moest lopen.
* Hoe zagen uw schoenen eruit?

Vraag 7: Hoe zag uw woning in het legerkamp eruit?

Vraag 8: Toen u in dienst was, was het Romeinse Rijk een christelijk rijk. Toch offerde u aan een andere god.
* Welke god was dat?
* Waarom offerde u aan die god?
* Hoe ging u die god vereren?

Vraag 9: De Germanen waren niet christelijk, ze hadden eigen goden.
* Kunt u daar een paar van noemen?

Vraag 10: U bent nu 70 jaar, uw leven is bijna ten einde.
* Hoe kijkt u op uw leven terug?

geschiedenis-vmbo