Archief van
Categorie: Israël-Palestina

King David Hotel

King David Hotel

Praktische opdracht voor 1 of 2 leerlingen.

1. Ga naar delpher.nl
2. Vul in bij Zoeken de tekst: koning david hotel
3. Klik op Krantenartikelen
4. Links kies je bij Periode de 20e eeuw
5. Vervolgens 1940-1949
6. Daarna het jaar 1946
7. Begin de zoektocht in kranten van 22-07-1946.

Schrijf een verslag over de bomaanslag op het King David Hotel en de aanslagplegers.
Verwerk daarin onder meer de vragen:
– wie pleegden de aanslag
– wie was de leider van de aanslagplegers
– waardoor is die leider later nog meer in het wereldnieuws gekomen
– waarom is de aanslag gepleegd
– waarom is de aanslag nou net in dit hotel gepleegd
– hoeveel mensen zijn gedood of gewond door de aanslag

Andere onderdelen van het verslag kun je zelf bedenken.

Het verslag moet niet een vraag-antwoord artikel worden, maar meer lijken op een brief aan een familielid. (minimaal 1 A4)

Noteer aan het eind de bronnen (welke kranten, welke websites etc.)

Lever het verslag uitgeprint in bij je geschiedenisdocent.

Extra info: hoe schrijf je een artikel?

Arabische opstand

Arabische opstand

Opdracht voor tweetal:

1.    Lees het tekstgedeelte op blz. 14: De Arabisch-Palestijnse opstand (1936-1939)
2.    Ga naar de site https://flashbak.com/photos-of-palestine-and-israel-1930-1949-24753/
3.    Maak een PowerPoint presentatie van minimaal 6 slides met (korte!) stukjes tekst uit 1 en afbeeldingen uit 2 of andere bronnen.

Kijk ook bij:

https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Aliyah_Bet

Of zoek bij Google naar afbeeldingen, b.v. door in te vullen:

palestine whitebook

Diaspora

Diaspora

1. Ga naar butt.ly/jeruzalem en maak de puzzel.

2. Door de diaspora, het verspreiden van de joden over de wereld, konden joden niet meer antwoord krijgen op vragen over zaken uit het dagelijks leven. Daarom werden de regels opgeschreven. Ze staan in de Tenach (de Hebreeuwse Bijbel) en de Talmoed (Tenach-uitleg door rabbijnen).

Hierdoor is de joodse godsdienst en de joodse cultuur (hun manier van leven) door de eeuwen heen bewaard gebleven. Je merkt dat nog bij vrome joden, die echt leven volgens de Tenach, omdat ze zich houden aan de spijswetten (wat ze wel en niet mogen eten).

Ook bij een vrij modern product als het broodje shoarma. Bekijk:
https://schooltv.nl/video/de-aardappeleters-in-de-klas-shoarma/

3. Leg uit (zoek op internet op) waarom ze zich in het middeleeuws straatje in Jeruzalem (de puzzel) niet druk konden maken over de inhoud van een broodje shoarma.

Stuur je antwoord via Magister naar je geschiedenisdocent.