Arabische opstand

Arabische opstand

Opdracht voor tweetal:

1.    Lees het tekstgedeelte op blz. 14: De Arabisch-Palestijnse opstand (1936-1939)
2.    Ga naar de site https://flashbak.com/photos-of-palestine-and-israel-1930-1949-24753/
3.    Maak een PowerPoint presentatie van minimaal 6 slides met (korte!) stukjes tekst uit 1 en afbeeldingen uit 2 of andere bronnen.

Kijk ook bij:

https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Aliyah_Bet

Of zoek bij Google naar afbeeldingen, b.v. door in te vullen:

palestine whitebook

geschiedenis-vmbo