De Gouden Eeuw

3. Proces

Maak een verslag van 2 bladzijden in Word, waarin de antwoorden op de volgende vragen komen te staan. Het moet dus een weettekst worden met daarin de antwoorden van de vragen verwerkt.

1. Wanneer was de Gouden Eeuw?
Probeer dit zo nauwkeurig mogelijk te benoemen en plaats jullie antwoord op een tijdbalk.

2. Waarom werd deze eeuw zo genoemd?

3. de VOC
a. Wat betekent VOC?
b. Wat was de functie van de VOC?
c. Wanneer werd de VOC opgericht?

4. Routes van de VOC
De VOC voer via verschillende routes. Zoek een afbeelding van de wereld en teken daar met een gekleurde stift in welke routes je hebt gevonden. Gebruik deze afbeelding ook in je verslag. Wanneer er een scanner aanwezig is op school, verwerk je de afbeelding met routes digitaal in je verslag.

5. Schepen uit de Gouden Eeuw
a. Zoek 3 afbeeldingen van schepen uit die tijd.
b. Noteer de namen er bij.
c. Plaats het geheel in het verslag.

6. Schilders uit de Gouden Eeuw
a. Noem 3 schilders uit die tijd.
b. Zoek van elke schilder 2 schilderijen op.
c. Noteer wat de kenmerken zijn van zowel de schilder als de schilderijen.
d. Beschrijf welk door jullie gevonden schilderij het mooiste is. Dit is voor iedereen verschillend en vormt dan ook jullie eigen mening.

7. Beroepen uit de Gouden Eeuw
a. Noem vier beroepen uit die periode die nu niet meer bestaan.
b. Geef een beschrijving van wat de beroepen precies inhielden.

8. Waar in Nederland kan men nu nog zaken uit die tijd zien?
Je kunt dan bijvoorbeeld denken aan schilderijen of bouwwerken.