Combinatie-puzzel over de 17e eeuw

De 17e eeuw noemen we in Nederland de Gouden Eeuw, omdat ons land in deze periode een van de rijkste en machtigste landen was. Dit kwam met name door de snel groeiende handel. De Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC), opgericht in 1602, was de grootste handels- en transportonderneming ter wereld. Door de groeiende welvaart kwam ook de cultuur tot grote bloei. Veel schilders die werkzaam waren in de Gouden Eeuw zijn tegenwoordig wereldberoemd, onder wie Rembrandt van Rijn, Johannes Vermeer en Jan Steen.

In AziŽ bouwde de Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC) een netwerk op van honderden vestigingen, van simpele kantoortjes en pakhuizen tot imponerende machtsbolwerken. Het centrum van de VOC werd Batavia op het eiland Java, nu de Indonesische hoofdstad Jakarta. De hoogste VOC-functionaris in IndiŽ was de gouverneur-generaal. De handel van de VOC werd niet altijd vreedzaam gevoerd. De onderneming mocht van de Nederlandse overheid gewapend optreden om haar belangen te verdedigen.

Vanaf ongeveer 1675 liep de economische groei in ons land langzaam terug. De Republiek werd in economisch en militair opzicht voorbijgestreefd door andere landen. Hierdoor konden oorlogen die werden gevoerd niet meer worden betaald. Engeland werd heer en meester op zee. De Nederlandse rol in de internationale politiek raakte uitgespeeld en het vertrouwen in de toekomst nam af.

Opdracht

Lees de uitleg, print het werkblad en ga dan naar foto 1.