De Fransen gaanimage example

In 1810 wordt ons land bij Frankrijk ingelijfd. Nu zijn we een deel van Frankrijk geworden en ook de Hardenberger jongens moeten verplicht in het Franse leger dienen.

Maar na de ongelukkige tocht naar Rusland in 1812 wordt het duidelijk, dat de Fransen de strijd zullen verliezen. Als hier een jaar later de Pruisen en kozakken komen, trekken de Franse soldaten zonder een schot te lossen uit Hardenberg weg.

In Coevorden blijft nog een Franse bezetting. Wanneer de Kozakken proberen deze stad te bevrijden, gaan er ook vrijwilligers mee uit Hardenberg. Hermannes van Loo krijgt een schot in zijn hals. Hierdoor raakt hij verlamd, zodat hij nooit meer heeft kunnen werken als smidsknecht. Jan Willem Amsing wordt dodelijk getroffen door een Franse kogel. Diezelfde Jan Willem die zo hard schreeuwde toen de Fransen in 1795 kwamen!

In 1813 komt de Prins van Oranje, de latere Koning Willem I, in het land. Nederland is weer vrij.

Naar: Hardenberg, de eeuwen door – D. Roosjen (1962)