In dit hoofdstuk komt de Franse Revolutie aan bod. Wat was die revolutie? Hoe is hij ontstaan? Wat waren de gevolgen? En wat hebben wij daar nog mee te maken? Allemaal vragen die je kunt beantwoorden, als je deze paragrafen hebt doorgenomen.

Opdrachten

1.

Opdrachten bij De dood van de koning.

2.

Opdrachten bij Frankrijk in de 18e eeuw.

3.

Opdrachten bij Revolutie in Frankrijk.

4.

Opdrachten bij Napoleon vertelt.