Menu:

Jagers - Verzamelaars

Speel het filmpje af
(2 min.28 sec.).

De gesproken tekst staat eronder.

De mensen in de steentijd woonden niet in een huis in een dorp of stad net als wij. Waarschijnlijk woonden ze in tenten of hutten, gemaakt van stro en dierenhuiden. Ze zwierven in groepen door het land op zoek naar eten. De mannen gingen als er eten nodig was op jacht naar rendieren, zwijnen en hazen. Hun pijlen, speren en bogen maakten de jagers zelf. Ook werd er gevist.

De vrouwen en kinderen gingen iedere dag op zoek naar voedsel in de bossen. In de herfst naar wilde vruchten, in het voorjaar verzamelden ze bladgroenten en knollen. Als de mannen terugkwamen van de jacht werden de dieren die ze hadden gevangen, geslacht. Alles van het dier werd gebruikt. Het vlees om te eten, huiden voor de kleding, en zelfs de ingewanden werden schoongemaakt.

Met een varkensblaas kon je heel leuk voetballen. En van tanden werd een mooie halsketting geregen. De vuurplaats was een belangrijke plek bij elke hut. 's Avonds om bij te eten, 's nachts om de dieren op een afstand te houden. Om veilig bij elkaar te zitten, zich te kunnen warmen en om elkaar verhalen te vertellen. Verhalen over hoe de wereld was begonnen, of over hoe de geesten naar je loerden?

In de loop van de tijd leerden de mensen uit de prehistorie hoe ze grond konden bewerken en dieren konden temmen. Jagers werden boeren.

7. De kinderen van de jagers/verzamelaars gingen niet mee op jacht, maar moesten voedsel verzamelen.
Waarom mochten de kinderen niet met hun vader op jacht?
8. Er werd in de steentijd niet alleen gejaagd of voedsel verzameld, maar ook gevist. In het filmpje kun je zien dat dit niet gebeurde met een hengel.
Op welke manier werd er dan wel gevist?
9. Welke dieren zijn door de mannen in het filmpje gevangen?
10. Volgens de verteller in het filmpje werden 's avonds bij het vuur verhalen verteld. Maar we weten niet welke verhalen dat waren.
Waarom weten we niet welke verhalen er 's avonds bij het kampvuur werden verteld?
11. Over de prehistorie zijn allerlei films gemaakt en strips getekend. Klik op de afbeelding hieronder en beantwoord de vraag.