Menu:

De eerste boeren

Rond 5.000 vChr. kwamen in ons land de eerste boeren wonen. Dat was hier nog nooit vertoond. Zo'n boerenbedrijf was een geweldige uitvinding. Men was niet meer afhankelijk van wat er in de natuur te vinden was. De boeren hadden ontdekt dat je zelf bijvoorbeeld graan kon zaaien en dat je dieren kon temmen. Ze hoefden geen lange tochten meer te maken of op jacht te gaan. Ze hielden de dieren aan huis en namen de natuur in bezit: het werd hun grond, hun gewas en hun vee. De mensen bleven voortaan op één plek wonen.

Speel het filmpje af
(2 min.21 sec.).

De gesproken tekst staat eronder.

De eerste boeren kwamen hier ongeveer 7000 jaar geleden wonen. Ze leefden heel anders dan de jagers die al in ons land leefden. De boeren woonden op een vaste plek, in huizen gemaakt van stro, leem, takken en boomstammen. De bomen werden omgehakt met grote bijlen, een nieuwe uitvinding van de boeren. Zo kwam er ruimte voor de akkers.

Op de akkers lieten de boeren graan groeien. Om de akkers te bebouwen maakten ze gebruik van dieren. De ossen hielpen hen bij het bewerken van de grond. Varkens hielden ze voor het vlees, en geiten voor de melk. En schapen leverden wol. De wol werd door de vrouwen gesponnen en met een weefgetouw werden kledingstukken geweven.

De boeren hadden hun akkers rond hun boerderij, waar ze hun voedsel zelf verbouwden. Ze hoefden dus niet net als de jagers op zoek naar voedsel. De boeren zaaiden bijvoorbeeld graan. Het graan werd geoogst en met maalstenen tot meel vermalen. Daarvan bakten de boeren op een houtskoolvuur hun broden/koeken. Een andere nieuwe vinding van de boeren was het pottenbakken. Ze wilden het voedsel dat ze zelf verbouwden bewaren, en daar waren potten voor nodig. Deze potten werden vaak mooi versierd.

Net als de jagers hadden de boeren ook een sjamaan, een wijze man of vrouw. De sjamaan verzorgde ook vaak de zieken en de gewonden. Met rituelen probeerde ze een zieke te genezen.

12. De boeren maakten hun woningen zelf.
a. Van welk materiaal waren de woningen gemaakt?
b. Voor het bouwen van een woning werd een bijl gebruikt. Van welk materiaal waren de eerste bijlen gemaakt?
13. Op de akkers groeide graan. Na verloop van tijd raakte de grond uitgeput. Bedenk welke oplossing de boeren hadden bedacht om toch voldoende graan te krijgen. (n.b. De boeren wisten nog niets van het gebruik van mest!)
14. De boeren leerden pottenbakken. Waar konden ze de potten voor gebruiken?
15. De boeren geloofden waarschijnlijk in veel goden. Welke goden zullen voor de boeren erg belangrijk zijn geweest?
 


 vuursteenmijn

16. Net als de jagers/verzamelaars gebruikten de eerste boeren in ons land vuursteen.
Schijf op welke voorwerpen boeren van vuursteen maakten en waar ze die voorwerpen voor gebruikten.
wat maakten ze waarvoor werd het gebruikt
.......... ........................................
.......... ........................................
.......... ........................................ maalsteen

17. De boeren verbouwden verschillende soorten graan.
Welke soorten? Dat kun je zelf opzoeken.
Ga naar www.google.nl
Vul de zoekwoorden prehistorie en graansoorten in.
Schrijf minstens 3 graansoorten op die de boeren in de prehistorie verbouwden.
  .............................................................................
  .............................................................................
  .............................................................................
18. Met een maalsteen werd van het graan meel gemaakt.
Noem 3 etenswaren waar de boeren het meel voor gebruikt zullen hebben.