Romeinse keizers

Opdracht

Jullie gaan in tweetallen een geïllustreerd verhaal (= een verhaal met plaatjes) maken over het leven van een Romeinse keizer.
Voorbeelden: Augustus, Tiberius, Caligula, Claudius, Nero, Titus, Trajanus, Antoninus Pius, Commodus, Constantijn, Marcus Aurelius, Hadrianus, Tacitus
Jullie mogen dus zelf een keizer uitzoeken. Ook een keizer die niet in het rijtje hierboven staat.

Begin met een woordspin!
woordspin

 

 

 

 

 

* Bedenk wat je wilt weten van de keizer die je hebt gekozen. Zoek daarna in je handboek of in andere boeken of op internet de antwoorden op jouw vragen.

* Ga vervolgens kijken welke daden hij heeft verricht. Heeft hij misschien belangrijke wetten gemaakt? Landen veroverd? Of was het een bloeddorstige ‘killer’? Een ‘gekke keizer’? Verwerk deze gegevens in je verslag.

* Daarna gaan jullie het verslag illustreren met passende afbeeldingen. Denk hierbij aan tekeningen en schilderijen.

* Maak van het verslag een digitale presentatie. Dit kan een document in Word zijn of een PowerPoint presentatie.