Bekende Nederlanders in de Gouden Eeuw

Kies een Bekende Nederlander uit de Gouden Eeuw en stel hem de volgende vragen:

1. Waar en wanneer bent u geboren?
2. Kunt u iets vertellen over uw jeugd of uw opleiding?
3. Wat voor werk heeft u gedaan?
4. Waar en wanneer bent u overleden?
5. Waardoor bent u na zo’n 400 jaar nog steeds een Bekende Nederlander?
6. Als we nog een Bekende Nederlander uit uw tijd zouden moeten interviewen, wie zou dat dan moeten zijn?
7. En waarom zouden we hem of haar moeten interviewen?

Maak een keus uit:
Hugo de Groot – Rembrandt van Rijn – Michiel de Ruyter – Jan Pieterszoon Sweelinck –
Simon Stevin – Christiaan Huygens – Antoni van Leeuwenhoek – Jan Pieterszoon Coen – Joost van den Vondel – Spinoza