Opdracht PowerPoint

Met de hele klas wordt een presentatie gemaakt met beeld en tekst over de Eerste Wereldoorlog. De klas wordt in tweetallen verdeeld. Alle leerlingen leveren een eigen bijdrage aan deze presentatie.

De presentatie wordt gemaakt met behulp van beelden die je op internet kunt vinden. Teksten zijn te vinden in je ‘boek’, in een encyclopedie en op internet.

De presentatie maak je met het presentatieprogramma PowerPoint. De presentatie die je maakt bestaat uit tenminste 3 tekstdia’s en 4 foto-dia’s.

Het is verstandig om eerst eens wat rond te kijken op de verschillende sites, voordat je een thema kiest. Neem hiervoor ongeveer een uur de tijd.

Elke groep kiest vervolgens een thema uit onderstaande lijst.
Vraag aan je docent goedkeuring voor jouw keuze, om te voorkomen dat iedereen hetzelfde gaat doen.

Maak een keus uit de volgende thema’s:
1. Tanks
2. Deserteurs
3. Spionnen
4. Duikboten
5. Rode Kruis
6. Loopgraven
7. Vliegtuigen
8. Herdenken
9. Vlammenwerper
10. Gewonden
11. Moord in Sarajevo
12. Nederland neutraal
13. Voedsel
14. Gebruik van dieren
15. Ieper
16. Vluchtelingen
17. Wapenstilstand
18. Verdrag van Versailles
19. Amerikaanse soldaten

Een voorbeeld kun je hier bekijken.