Burgers en stoommachines

08 Tijd van burgers en stoommachines

Industrialisatie – uitvindingen

De industriële revolutie vond plaats in Engeland in de tweede helft van de 18e eeuw.
Daar heerste vrijheid op zowel politiek als economische gebied.
De omstandigheden in Engeland waren ideaal voor vernieuwing. De ene uitvinding volgde op de andere.

Voorwerpen die voor ons nu heel normaal zijn, deden de mensen in die tijd sidderen. Voor ons is zoiets bijna onvoorstelbaar. Meestal staan we er helemaal niet bij stil wat er allemaal is veranderd in de laatste 150 jaar.
Leerlingen gaan onderzoek doen naar uitvindingen.

magnetron

08 Tijd van burgers en stoommachines

Kinderarbeid

Inlevingsopdracht over (het verzet tegen) kinderarbeid.
Met een keus uit:
– Een brief schrijven over kinderarbeid.
– Een toneelstuk maken met een groepje waarmee je kinderarbeid uitbeeldt.

kinderarbeid