Monniken & ridders

03 Tijd van monniken en ridders

Opdracht vergelijken tijdvakken

De leerlingen krijgen twee blaadjes met tekeningen over Romeinen en de middeleeuwen. Deze dienen ze uit te knippen en op een A3-vel te plakken. Links afbeeldingen van de Romeinen, rechts afbeeldingen van de middeleeuwen. Vervolgens moeten de leerlingen eronder schrijven wat elke tekening voorstelt.

vergelijken

Klik op de afbeelding voor de blaadjes met tekeningen(pdf).

 

03 Tijd van monniken en ridders

Het gestolen graan

Intro
Het is laat in de middag in de zomer van het jaar 750, wanneer graaf Egibald zijn vrije boeren belasting laat betalen. Eén voor één komen de boeren langs om hun pacht in te leveren, sommige met veel tegenzin. Egibald vraagt de boeren iedere maand drie zakken met graan in te leveren. Door de rentmeester wordt alles opgeschreven. Iedereen heeft die middag zijn graan ingeleverd en gaat weer terug naar hun land.
De horigen komen net van het land af en gaan terug naar hun kleine boerderijen. De volgende ochtend komt graaf Egilbald terug naar zijn opslagplaats en ontdekt dat één van zijn zakken is gestolen! Snel rent hij naar zijn landhuis en roept naar zijn vrouw: “Mijn graan is gestolen!” Dit vergeeft Egilbald de dief nooit meer, hij zal de dief ontmaskeren!

Informatie
In de brugklas wordt het hofstelsel weergegeven als een economisch systeem; een domein dat als een autarkie te werk gaat. Vaak wordt het sociale aspect hierin onderbelicht, hoewel die vrij duidelijk aanwezig was.

Leerlingen behandelen wel de rechten/plichten van een vrije/horige boer, maar hier wordt niet dieper op in gegaan. Een werkvorm als een mysteriespel is perfect te gebruiken om leerlingen bewust te maken van de sociale verschillen tussen horige en vrije boeren. Daarnaast maken ze kennis met de gang van zake op een domein.

Leerlingen hebben bovendien vaak moeite met het selecteren van primaire en secundaire bronnen om een probleem of vraagstelling op te lossen. Om het mysterie op te kunnen lossen zullen ze deze vaardigheid moeten toepassen en dus ontwikkelen (met behulp van een klasgenoot). Naast de vaardigheid van bronnen selecteren moeten zij dus ook de vaardigheid ‘samenwerken’ toepassen.

domein
 

03 Tijd van monniken en ridders

Oorkonde maken

De leerlingen krijgen een blad met de volgende opdracht:
Je gaat een verhaal schrijven over een rare, leuke of bijzondere gebeurtenis uit je eigen leven die belangrijk is om te onthouden voor later. Je mag het verhaal sterker maken. Dus overdrijven en lekker fantaseren mag zo veel je wilt.

Schrijf je verhaal op het vel in lange zinnen (dus over de volle breedte). Trek eerst hulplijntjes, zodat je mooi recht schrijft. Dat deden ze in de Middeleeuwen ook. In het zegel onderaan je oorkonde maak je in het rond een stripverhaal. Het stripverhaal moet zichtbaar maken waar het over gaat.

Het papier waarop ze de oorkonde kunnen maken vind je hier.

oorkonde
 

03 Tijd van monniken en ridders

Bonifatius

Leerlingen onderzoeken de moord op Bonifatius in 754 bij Dokkum.
Zie www.hberg.nl/moordopbonifatius

image